Fokus på flödesorientering

leanspel_karlstad

2016-03-08

Workshopen i Karlstad är igång och Niklas har inlett första dagen med ett Leanspel. Vi ser fram emot två bra dagar tillsammans med våra engagerade och skickliga deltagare!