Lean Integration Program

Lean Integration Program är ett webbaserat integrationsprogram för att involvera hela enheter eller organisationer, och som går att genomföra även om arbetsgrupper är geografiskt utspridda. Genom att involvera alla får man Lean att hända på riktigt.

Lean Integration Program bygger på att hela organisationen deltar tillsammans, alternativt alla medarbetare från en särskild enhet, avdelning eller division. En nyligen genomförd studie (50 nyanser av Lean: varför bara några få lyckas) visade att en nyckelfaktor till ett lyckat resultat är förankring och delaktighet.

Om idéerna endast färdas uppifrån och ner i organsationen skapar det ofta motstånd i arbets-

leden. "Lyckas man istället få en delaktighet i målstyrningen börjar människor fråga efter verktyg och själva ta initiativ till nya förbättringar" visar studien.

Vi erbjuder två alternativa upplägg för Lean Integration Program för att matcha olika storlekar av organisationer. För organisationer med över 500 medarbetare designar vi upplägg och utbildningens takt helt enligt organisationens förutsättningar och önskemål. För mindre organisationer kan vi erbjuda möjligheten att vara med i ett konsortium, där flera deltagande organisationer delar på kostnaden och genomför vissa moment tillsammans. Kontakta oss för att diskutera vad som passar er bäst.

Se film som kort beskriver Lean Integration Program (engelska)
Klicka här för att ladda hem programblad

Utbildningsinsatsen omfattar:

o KickOff Föreläsning 
o Train-the-trainer-utbildning (2 personer). Dessa personer ska leda arbetet internt.
o Boken ”Detta är Lean” till alla deltagare
o Videoföreläsningar
o Övningsuppgifter
o KickOut workshop

Lean Integration Program passar företag och organisationer som…


1. Kommit en bit i Lean-arbetet, men vill få det att genomsyra hela organisationen.

2. Har förstått att Lean är en verksamhetsstrategi och sträcker sig längre än 5S, morgonmöten och tavlor.

3. Har en vision om att ta till vara på alla medarbetars idéer och förslag hur effektiviteten och kvaliteten kan förbättras.

Att förändra en organisation är en krävande process där ett starkt ledarskap är av yttersta vikt. Den här utbildningen handlar om att öka förståelsen och skapa ett gemensamt mindset för att underlätta omvandlingen, att låta verksamheten utvecklas inifrån. Den teknologiska utvecklingen öppnar möjligheter för att låta alla vara med utan att kostnaderna rusar iväg.

Integrationsprogrammet bygger på boken DETTA ÄR LEAN (skriven av Niklas Modig och Pär Åhlström som båda är verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm) som sålts i mer än 130 000 exemplar. Integrationsprogrammet är en webbaserad utbildning för organisationer som vill fördjupa sin förståelse för lean – men FRAMFÖRALLT börja APPLICERA dess grundläggande principer för att utveckla verksamheten mot det vi kallar OPERATIONAL EXCELLENCE.