Lean Change Management Workshop

Delta i Lean Change Management - seminarium och workshop för ledningsgrupper och förbättringsledare.

Workshopen riktar sig till dig på ledande befattning i producerande företag, tjänsteföretag eller inom serviceorganisationer, och lämpar sig lika väl för organisationer som redan arbetar med Lean eller som vill lära mer om Lean som verksamhetsstrategi. Workshopen syftar till att ge en extra skjuts i arbetet med att effektivisera verksamheten, och kommer att förklara hur organisationer kan bära sig åt för att integrera Lean. Fokus är "Från VAD till HUR.

Vi uppmuntrar starkt till att hela lednings- eller arbetsgrupper deltar i workshopen tillsammans. Organisationer som deltagit på detta sätt tidigare har vittnat om den positiva effekter - då de hunnit påbörja nya grepp i förändringsarbetet redan under utbildningen.

Innehåll

 Dag 1: Den första dagens fokus ligger på Lean management och svar ges på frågan: Vad innebär det att leda  en flödesorienterad och lärande organisation?

 Dag 2: Den andra dagen inriktas istället på förändringsledarskapet och lyfter frågan hur framgångsrikt  Leanarbete skall struktureras och organiseras. Hur skall en organisation leda och skapa bestående förändring?

Vi har jobbat systematiskt med vår Lean-utveckling sedan 2008. Workshopen var verkligen utvecklande för vår verksamhet. Det blir en väldig kraft när ledningsgruppen tillsammans jobbar med dessa viktiga förändringsprojekt och får en enad bild av processen för att driva arbetet framåt och dessutom ett gemensamt språk. Tack vare att alla deltog så fick vi med oss grymt bra inspel till vårt pågående förändringsarbete.