Detta är Lean

Detta är Lean - lösningen på effektivitetsparadoxen

Genom att använda tydligt, koncist språk och insiktsfulla exempel har boken gett topp-chefer och anställda förståelse för vad lean egentligen är.

2011 lanserades boken Vad är Lean skriven av Niklas Modig och Pär Åhlström. Vid årsskiftet 2012/2013 släpptes en ny upplaga av boken med tre nya kapitel och en ny titel - Detta är LEAN - Lösningen på effektivitetsparadoxen. I den nya versionen Detta är Lean lanseras idén om effektivitetsparadoxen som visar att vi idag har en felaktig syn på effektivitet. Istället för att se till helheten ligger fokus på att effektivisera verksamheters olika delar. Det leder till vad som i vanligt tal kallas stuprörstänkande. De ibland suboptimerade verksamheterna kan ta sig uttryck i bl.a. långa väntetider, missnöjda kunder, ineffektiva processer, överarbetad personal och kvalitetsproblem - alla högaktuella utmaningar och problem bland svenska företag och organisationer.

Boken har sålts i över 130 000 exemplar och är översatt till engelska, norska, danska, finska, franska och polska. Inom några månader släpps den även på kinesiska, portugisiska och tyska. Detta är Lean är Sveriges mest sålda managementbok genom tiderna.

Beställ boken på förlagets sida Detta är Lean

Jag har under mina 25 år i bilindustrin läst åtskilliga böcker som försökt förklara vad lean egentligen handlar om. Detta är Lean är utan jämförelse den bästa. Det sätt som lean beskrivs på kommer att fungera som en ögonöppnare för alla som ännu inte förstått potentialen i detta komplexa ämne. Boken är ett måste för alla som idag leder någon typ av värdekedja.
Detta är Lean lyckas förklara själva kärnan av denna väldigt viktiga managementfilosofi och är en av de mest koncisa, lättförståeliga och underhållande böckerna inom sitt område.