Så tänker vi

Idag är Lean något som alla organisationer – oavsett verksamhet – behöver förhålla sig till. Företag och organisationer har kommit olika långt i implementeringen av grunderna i Lean, och många har stött på utmaningar och hinder för implementering som ger verklig effekt. Detta är inget specifikt för Lean utan ett faktum när nya strategier och arbetssätt skall arbetas in i organisationen. Därför har vi också tryckt på vikten av att driva kraftfull förändringsledning från högsta ledningen och genom att involvera så många medarbetare som möjligt. Det är nämligen det som ger effekt; att skapa gemensam förståelse och mening, att involvera och tro på varje medarbetares vilja och förmåga att förbättra i det lilla och det stora. Det vill säga det som skapar en organisations inställning och förmåga att hela tiden bli bättre i morgon än vad vi var idag. Vi tycker nödvändigtvis inte att vi behöver kalla det Lean utan just viljan att hela tiden bli bättre.

Vår ambition är att förenkla. Därför har vi två erbjudanden som inte bygger på all världens kunskap och litteratur om Lean, utan på en lättillgänglig bok och två effektiva utbildningsprogram för ledning och medarbetare. Detta har visat sig fungera för såväl dem som är ”nya” in i Lean som för dem som arbetat med det i tiotals år.

Peter Rovér & Niklas Modig