Målgrupp

Lean Integration Program passar företag och organisationer som…


1. Kommit en bit i Lean-arbetet, men vill få det att genomsyra hela organisationen.

2. Har förstått att Lean är en verksamhetsstrategi och sträcker sig längre än 5S, morgonmöten och tavlor.

3. Har en vision om att ta till vara på alla medarbetars idéer och förslag hur effektiviteten och kvaliteten kan förbättras.

Tanken med integrationsprogrammet är att hela organisationen deltar, alternativ hela enheter, divisioner eller specifika avdelningar. Allt för många strategisatsningar inom Lean har misslyckats pga av bristen på ett helhetsgrepp. Vi har sett de fantastiska effekter som uppstår när man involverar och tar till vara på all den kompetens som finns i en organisation.