Innehåll

Syfte & Mål

Syftet med utbildningen är att genom ett integrationsprogram få till stånd en förståelse för och tillämpning av lean i den deltagande delen av organisationen varvid ökad kvalité är ett mål i sig.

Innehållet i utbildningen lägger stor vikt vid tre centrala principer:


1. Förståelse för flödeseffektivitet kontra resurseffektivitet, dvs. problematisera det traditionella sätt vi mäter effektivitet på inom organisationer och ställa det i relation till hur vi kan förändra vårt sätt att tänka för att minimera merarbetet och skapa bättre flöden.

2. Förståelse för vikten av att visualisera helheten. Organisationer tenderar att bli suboptimerade, alltså ”bilda öar”, där varje ”ö” fokuserar på sin del och tar inte hänsyn till eller har möjlighet att se kundens totala genomloppsprocess från start till mål.

3. Förståelse för kontinuerlig förbättring och lärande. Hur man som organisation kan vara ett steg bättre ”imorgon än idag”, som en del av den interna filosofin.