Innehåll

Vid detta seminarium går vi bland annat igenom:

- Detta är Lean verksamhetsstrategi
- Hur ser en välutvecklad verksamhetsstrategi ut?
- Hur skapar man en lärande organisation?
- Hur inleder och genomför man en förändringsprocess?
- Hur hanterar man utmaningar på bästa sätt?
- Förändringsprocessen för att implementera Lean fullt ut
- Ledningens roll i förändringsarbetet
- Hur skapa kraft och enagemang i förändringsarbetet
- Avgörande framgångsfaktorer

Dag 1: Den första dagens fokus ligger på Lean management och svar ges på frågan: Vad innebär det att leda en flödesorienterad och lärande organisation?

Dag 2: Den andra dagen inriktas istället på förändringsledarskapet och lyfter frågan hur framgångsrikt Leanarbete skall struktureras och organiseras. Hur skall en organisation leda och
skapa bestående förändring?