Upplägg

Hur genomförs då utbildningen praktiskt?


Utbildningen tar sin utgångspunkt i boken DETTA ÄR LEAN, där respektive kapitel som läses kompletteras med moduler du når via en webbportal. Modulerna innefattar summerande filmer och övningar som syftar till att fördjupa förståelsen för de idéer och resonemang du stöter på under läsningens gång.

Takten på utbildningen kan variera, men den är uppdelad i tre faser och löper under 4-6 månader.
Fas 1 – kapitel 1-4.
Fas 2 – kapitel 5-7.
Fas 3 – kapitel 8-11.

Efter 11 kapitel och ett godkänt sammanfattande test erhåller varje individ ett certifikat från Effect Management som bevis på genomförd utbildning. Därmed kan man säkerställa att alla inom organisationen bär på samma förståelse och kan påbörja/fortsätta att utveckla sina verksamheter i önskad riktning utifrån en ny gemensam kunskapsbas.

Mellan varje fas finns möjlighet att genomföra en workshop som drivs på egen hand (eller med extern hjälp) inom organisationen där man i fysiska diskussioner har möjlighet att mer utförligt utveckla och integrera idéerna inom de egna verksamheterna.